डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

शेती बाबतीत नविन नियम registry record

आज दि ८ आॕगस्ट २०२३ पासून बागायत असेल तर १० गुंठे आणि  जिरायत असेल तर २० गुंठे खरेदीखत परवानगी मिळाली...