Header add

शापोआ सुधारित दर

 ✳️ *शालेय पोषण आहार सुधारित दरपत्रक ,मेनू व पैसे विभागणी*✳️ *शालेय पोषण आहार शासन आदेश 15 नोव्हेंबर 2022 नुसार सुधारित दर देण्यात आलेले आहेत ते खालील प्रमाणे*


✳️ *इयत्ता 1 ते 5 करिता*

          *(प्रति विद्यार्थी)*


*सुधारित दर*         *2.08. रूपये*

*तेल दर.*               *0.79  रूपये*

*एकूण दर.*           *2.87  रूपये*


✳️ *इयत्ता 6 ते 8 करिता*

          *(प्रति विद्यार्थी)*


*सुधारित दर*           *3.11. रूपये*

*तेल दर.*                 *1.18  रूपये*

*एकूण दर.*             *4.29 रूपये*


✳️ *शासन आदेश 15 नोव्हेंबर 2022 डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा*


https://drive.google.com/file/d/1A45P2KQuedtnf3W69NjpbzE6oI8i8oPi/view?usp=drivesdk


*वरील दरपत्रक हे शासन निर्णय नुसार एक ऑक्टोंबर 2022 पासून लागू असेल*


✳️ *तसेच माहे मार्च 2022 पासून माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानन्वे धान्यादी मालाचे प्रमाण खालील प्रमाणे करण्यात आलेले आहे*


✳️ *माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे धान्य दि मालाच्या प्रमाणाचे परिपत्रक डाऊनलोड करण्याकरिता खालील लिंक ला टच करा*


https://drive.google.com/file/d/1A57RC5rKFPY17Qo-WwG6dxOUrJY24cyS/view?usp=drivesdk


*दैनंदिन द्यावयाची सुधारीत पाककृती *


      *वार*                *मेनु*


*सोमवार.*            *मुंगदाळ खिचडी* 


*मंगळवार*           *वाटाणा खिचडी*


*बुधवार*.             *हरभरा उसळ भात*

                            *+ पूरक आहार*


*गुरुवार*              *मुंगदाळ खिचडी*


*शुक्रवार*              *वाटाणा खिचडी*


*शनिवार*              *हरभरा उसळ भात*


✳️ *इ. 1 ली ते 5 करिता प्रमाण* 


*धान्यादी माल*      *प्रतिदिन प्रमाण*

              

*तांदुळ.*                   *100   ग्रॅम*

*तुरदाळ /*

 *मंसुर दाळ*               *20.    ग्रॅम*

*मुगदाळ*

 *मटकी*

*हरभरा/*

*चवळी/*                    *20    ग्रॅम*

*वाटाणा*

*तेल*                           *5.      ग्रॅम*

*कांदा लसून*               *1.5     ग्रॅम*

*मसाला*   

*हळद*                         *0.4   ग्रॅम*

*मोहरी*                        *0.25 ग्रॅम*

*मिठ.*                          *2       ग्रॅम*

    

✳️ * इ 6 वी ते 8 वी करिता प्रमाण*


*धान्यादी माल*      *प्रतिदिन प्रमाण*

              

*तांदुळ.*                   *150     ग्रॅम*

*तुरदाळ /*

 *मंसुर दाळ/*             *30      ग्रॅम*

 *मुगदाळ*

 *मटकी*

*हरभरा/*

*चवळी/*                   *30.     ग्रॅम*

*वाटाणा*

*तेल*                            *7. 5     ग्रॅम*

*कांदा लसून*                *2..2     ग्रॅम*

*मसाला*   

*हळद*                          *0.6     ग्रॅम*

*मोहरी*                         *0.3     ग्रॅम*

*मिठ.*                          *4.00  ग्रॅम*


✳️ *सध्या शाळेत शालेय पोषण आहार सुरु असून.ऑक्टोंबर 2022 पासून पैशाची विभागणी खालीलप्रमाणे करू शकता.*


✳️ *MDM पैसे विभागणी बाबत माहिती*


➡️ *शासनाने 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी MDM च्या आहार शिजवण्याच्या दरात  माहे 1 ऑक्टोंबर 2022 पासून प्रती विद्यार्थी खालीलप्रमाणे बदल केलेला आहे. 👇👇*


*इयत्ता.  नविन दर.   तेल.   एकूण

    

1 ते 5.     2.08.    0.79      2.87

6 ते 8     3.11.       1.18.      4.29


✳️ *मात्र या नवीन बदललेल्या दराची भाजीपाला, इंधन व पुरक आहार याची विभागणी शासनाकडून आलेली नाही.*


➡️ *मग आता नवीन दराची विभागणी कशी करावी?*


➡️ *सर्वसाधारणपणे मागील दराची इ. 1 ली ते 5 वी साठी विभागणीची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होती.*


*भाजीपाला .*    *- 38%*


*इंधन*                *- 34%*


*पुरक आहार.*   *- 28%*


 ✳️ *या वरील सूत्रानुसार इ. 1ली ते 5वी साठी नवीन दराची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे.👇👇*


*भाजीपाला*    *- 0.79 रूपये*


*इंधन*             *- 0. 71 रूपये*


*पुरक आहार*  *- 0. 58 रूपये*


*तेल*               *- 0. 79 रूपये*


----------------------------------------


         *एकुण   = 2.87 रूपये*


➡️ * सर्वसाधारणपणे मागील दराची इ. 6वी ते 8वी साठी विभागणीची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होती.*


*भाजीपाला*        *- 40%*


*इंधन*                 *- 31%*


*पुरक आहार.*    *- 29%*


➡️ *या वरील सूत्रानुसार इ.6वी ते 8वी साठी नवीन दराची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे.👇👇*


*भाजीपाला*     *- 1.25 रूपये*


*इंधन*               *- 0.96 रूपये*


*पुरक आहार*    *- 0.90 रूपये*


*तेल*                  *- 1.18 रूपये*


---------------------------------------


         *एकुण      = 4.29रूपये*


*धन्यवाद*


                                        

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

Google Lab

Blogger द्वारे प्रायोजित.