Header add

इ. ५ वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा

 इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून याबाबत आवेदन पत्र शाळेमार्फत मागविण्यात येत आहे.

 यासाठी तारीख ही जाहीर झालेले आहे .

इयत्ता आठवी इयत्ता पाचवी या वर्गासाठी विद्यार्थ्यांची करावयाचे प्रवेश पत्र भरावयाच्या कार्यवाहीचे  माहिती खालील पत्रकामध्ये आपणास समजून येईल.


आवेदन भरण्यासाठी व साईटवर जाण्यासाठी ...


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

Blogger द्वारे प्रायोजित.