मुख्य सामग्रीवर वगळा

शाळा आता आदर्श भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा

 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग

आदर्श शाळा योजनेला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना हे नाव देण्याबातत निर्णय झालेला  आहे .

 शासन निर्णय पहा...
टिप्पण्या