डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

१ ली दिवाळी अभ्यास diwali abhyas

 ॲक्टिव्ह गुरुजी व डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्र आपणासाठी खास दिवाळी सुट्टी निमित्त घेऊन आला आहे. दिवाळी अभ्यास diwali abhyas  

विद्यार्थ्यांना  भरभरून अभ्यासासह दिवाळी सुट्टीत आनंद साजरा करावा अभ्यासासह सुट्टीचाही आनंद मुलांनी घेत आनंददायी शिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ही विशेष पोस्ट आपणापर्यंत पोहोचवत आहे .

diwali abhyas
निर्मिती सचिन शेळके व प्रसारण डिजिटल समूह

diwali abhyas  

जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आपणही पोहोचवावी आपल्या शाळेच्या गावाच्या ग्रुप वर ही पोस्ट आपण जास्तीत जास्त शेअर करावी सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा!!!

🪭🏮🪭🪭🪭🏮🪭🪭🪭🏮🪭
🔮🥳 *दिवाळीअभ्यास*🎇🔮

🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

🌀 *इयत्ता १ ली दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/3QMcTy8

🌀 *इयत्ता  २ री दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/3MusXCu

🌀 *इयत्ता ३ री दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/3SmVg9y

🌀 *इयत्ता ४ थी दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/3FL0fJB

🌀 *इयत्ता  ५ वी दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/3QosT8g

🌀 *इयत्ता ६ वी दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/3QhMAOU

🌀 *इयत्ता ७ वी दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/3QsZxG1

🌀 *इयत्ता ८ वी दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/40qUQRj

🌀 *इयत्ता ९ वी दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/3FPSfXC

🌀 *इयत्ता १० वी दिवाळी अभ्यास*🌀

https://bit.ly/49oBjp2

🏮 *जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना शेअर करा...🏮*