डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

English reading basics

 मुलांना इंग्रजी वाचन घेतांना उपयुक्त अशी फोनेटिक्स आधारित पद्धत नक्कीच आपल्या मुलां  ही उपयुक्त ठरेल. 

जि.प,प्रा.शा.मुरूमखेडावाडी येथील इयत्ता १ ली मधील श्लोक Alphabets चे  साऊंण्ड वाचन करतांना .... Leaning English reading 
इंग्रजी वाचनास उपयुक्त खालील पीडीएफ मधील नावावर क्लिक करा व्हिडीओ प्ले होईल.