डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

इयत्ता १ ली अभ्यास भाषा | 1st std marathi |

 डिजिटल क्लास मुलांना अभ्यासासाठी प्रेरित करून आनंददायी डिजिटल शिक्षण देणार....

इयत्ता १ ली  मराठी


अ.क्र.मराठी
1अग्गोबाई...ढग्गोबाई...Click here👆
2बीजClick here👆
3माझे खेळClick here👆
4माझे कुटुंब Click here
5वाचनपुर्व व लेखनपुर्व तयारीClick here
6पाऊसClick here
7झोपाळा गेला उडूनClick here
8माझी शाळाClick here
9शब्द वाच व लिहीClick here
10आई, मला दे ना!Click here
11माझे शब्द माझे मिञClick here
12मांजराची गंम्मतClick here
13लिहूया वाचूया १Click here
14बाजार Click here
15 शब्द शोधूया लिहूयाClick here
16लिहूया वाचूया २Click here
17बाजारClick here
18पूर्णविरामाची ओळख Click here
19वाचनपाठ २Click here
20अक्षर चिञ जोडी जुळवClick here
21बघ, ऐक,वाचClick here
22माझा घोडा  Click here
23शब्दखेळClick here
24प्रश्नचिन्ह ओळख Click here
25योग्य चिन्हे जोडून शब्द लिही , वाचClick here
26बाराखडी Click here
27लोठेबाबाClick here
28गाडी आली... गाडी आली...Click here
29जञाClick here
30वेड कोकरूClick here
31घटनाक्रम लावाClick here
32जोडाक्षरेClick here
33वाचनपाठ ४Click here
34रेघ लहान झालीClick here
35जंगलात ठरली मैफलClick here
36माझा भारतClick here
37लिहूया वाचूयाClick here
38